Hoạt động chuyên môn

  • Nâng mũi s line tạo hình bác sĩ Hà Thanh
  • Nâng mũi Hàn Quốc
  • Thẩm mỹ mặt trái xoan
Nâng mũi S line

Hoạt động chuyên môn

Hiển thị 6 trong tổng số 6 ảnh - 811 lượt xem
BS Thanh-Nhấn mí Hàn quốc trước mổ
2 BsThanh Nhấn mí Hàn quốc sau mổ
3 BS Thanh- Căng da mặt nội soi trước
4 BS Thanh-Căng da mặt nội soi sau
5 BS Thanh -Tạo hình mí đôi trước mổ
6 Bs Thanh Tạo hình mí đôi sau mổ

Mô tả album

Hình ảnh các hoạt động chuyên môn phẫu thuật thẩm mỹ của Thạc sĩ Bác Sĩ Hà Thanh