Ths Bs Thu Hà bảo vệ luận văn Thạc Sĩ

  • Nâng mũi s line tạo hình bác sĩ Hà Thanh
  • Nâng mũi Hàn Quốc
  • Thẩm mỹ mặt trái xoan
Nâng mũi S line

Ths Bs Thu Hà bảo vệ luận văn Thạc Sĩ

Hiển thị 11 trong tổng số 11 ảnh - 843 lượt xem
Ths Bs Thu Hà bảo vệ luận văn Thạc Sĩ
Ths Bs Thu Hà bảo vệ luận văn Thạc Sĩ
Ths Bs Thu Hà bảo vệ luận văn Thạc Sĩ
Ths Bs Thu Hà bảo vệ luận văn Thạc Sĩ
Ths Bs Thu Hà bảo vệ luận văn Thạc Sĩ
Ths Bs Thu Hà bảo vệ luận văn Thạc Sĩ
Ths Bs Thu Hà bảo vệ luận văn Thạc Sĩ
Ths Bs Thu Hà bảo vệ luận văn Thạc Sĩ
Ths Bs Thu Hà bảo vệ luận văn Thạc Sĩ
Ths Bs Thu Hà bảo vệ luận văn Thạc Sĩ
Ths Bs Thu Hà bảo vệ luận văn Thạc Sĩ

Mô tả album

Thạc sĩ - Bác sĩ Thu Hà trong buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ tại Y Khoa tại đại học y Hà nội 2010