Báo giá chi phí cấy mỡ Thẩm mỹ bác sĩ Hà Thanh

  • Nâng mũi s line tạo hình bác sĩ Hà Thanh
  • Nâng mũi Hàn Quốc
  • Thẩm mỹ mặt trái xoan
Nâng mũi S line

Báo giá chi phí cấy mỡ Thẩm mỹ bác sĩ Hà Thanh

Share |

Kính gửi tới Quý khách hàng: Báo giá cấy mỡ
Stt Tên dịch vụ Diễn giải và qui trình Chi phí
1 Cấy mỡ thái dương -Khám và tư vấn bởi Ths Bs Hà Thanh.
-Thiết kế diện cấy mỡ.
-Lấy mỡ tự thân nguyên bào.
-Thời gian cấy mỡ 1h30p.
-Sau mổ sinh hoạt bình thường
-Cắt chỉ sau 1 tuần
10-12 Triệu
2 Trẻ hóa mu tay -Khám và tư vấn bởi Ths Bs Hà Thanh.
-Thiết kế diện cấy mỡ.
-Lấy mỡ tự thân nguyên bào.
-Thời gian cấy mỡ 1h30p.
-Sau mổ nghỉ ngơi  05 ngày
-Cắt chỉ sau 1 tuần
20 -25 Triệu
3 Trẻ hóa mu chân -Khám và tư vấn bởi Ths Bs Hà Thanh.
-Thiết kế diện cấy mỡ.
-Lấy mỡ tự thân nguyên bào.
-Thời gian cấy mỡ 1h30p.
-Sau mổ nghỉ ngơi  05 ngày
-Cắt chỉ sau 1 tuần
20 -25 Triệu
4 Làm đầy mi trên -Khám và tư vấn bởi Ths Bs Hà Thanh.
-Thiết kế diện cấy mỡ.
-Lấy mỡ tự thân nguyên bào.
-Thời gian cấy mỡ 1h.
-Sau mổ sinh hoạt bình thường
-Cắt chỉ sau 6 ngày
10 tr
5 Làm đầy mi dưới -Khám và tư vấn bởi Ths Bs Hà Thanh.
-Thiết kế diện cấy mỡ.
-Lấy mỡ tự thân nguyên bào.
-Thời gian cấy mỡ 1h.
-Sau mổ sinh hoạt bình thường
-Cắt chỉ sau 6 ngày
10tr
6 Cấy mỡ trẻ hóa môi lớn -Khám và tư vấn bởi Ths Bs Hà Thanh.
-Thiết kế diện cấy mỡ.
-Lấy mỡ tự thân nguyên bào.
-Thời gian cấy mỡ 2h
-Sau mổ nghỉ ngơi  05 ngày
-Cắt chỉ sau 1 tuần
15tr
7 Làm đầy má hóp 2 bên -Khám và tư vấn bởi Ths Bs Hà Thanh.
-Thiết kế diện cấy mỡ.
-Lấy mỡ tự thân nguyên bào.
-Thời gian cấy mỡ 2h
-Sau mổ nghỉ ngơi  05 ngày
-Cắt chỉ sau 1 tuần
20-25 tr
 
Xem chi tiết phẫu thuật thẩm mỹ các phẫu thuật khác tại tây.

Tác giả : Bác sĩ Hà Thanh - Nguồn : Bác sĩ Hà Thanh