Báo giá chi phí cấy tóc Thẩm mỹ bác sĩ Hà Thanh

  • Nâng mũi s line tạo hình bác sĩ Hà Thanh
  • Nâng mũi Hàn Quốc
  • Thẩm mỹ mặt trái xoan
Nâng mũi S line

Báo giá chi phí cấy tóc Thẩm mỹ bác sĩ Hà Thanh

Share |

Kính gửi tới Quý khách hàng: Báo giá chi phi cấy tóc
 
Stt Tên dịch vụ Diễn giải và qui trình Chi phí
1 Cấy lông mu -Khám và tư vấn bởi Ths Bs Hà Thanh.
-Thiết kế diện cấy lông.
- Phân lập và lấy nguyên nang lông.
-Thời gian cấy lông 3-4h.
-Sau mổ sinh hoạt bình thường
-Cắt chỉ sau 1 tuần
20-25 Triệu
2 Cấy lông mày -Khám và tư vấn bởi Ths Bs Hà Thanh.
-Thiết kế diện cấy lông.
- Phân lập và lấy nguyên nang lông.
-Thời gian cấy lông 2-3h.
-Sau mổ sinh hoạt bình thường
-Cắt chỉ sau 1 tuần
12-15 Triệu
3 Cấy mi -Khám và tư vấn bởi Ths Bs Hà Thanh.
-Thiết kế diện cấy lông.
- Phân lập và lấy nguyên nang lông.
-Thời gian cấy lông 3h.
-Sau mổ sinh hoạt bình thường
-Cắt chỉ sau 1 tuần
10 Triệu/1 bờ mi
4 Cấy ria mép -Khám và tư vấn bởi Ths Bs Hà Thanh.
-Thiết kế diện cấy lông.
- Phân lập và lấy nguyên nang lông.
-Thời gian cấy lông 3-4h.
-Sau mổ sinh hoạt bình thường
-Cắt chỉ sau 1 tuần
20-25 Triệu
5 Cấy râu quai nón -Khám và tư vấn bởi Ths Bs Hà Thanh.
-Thiết kế diện cấy lông.
- Phân lập và lấy nguyên nang lông.
-Thời gian cấy lông  tùy diện tích 2-6h.
-Sau mổ sinh hoạt bình thường
-Cắt chỉ sau 1 tuần
1tr/1cm2
6 Điều trị hói đầu -Khám và tư vấn bởi Ths Bs Hà Thanh.
-Thiết kế diện cấy lông.
- Phân lập và lấy nguyên nang lông.
-Thời gian cấy lông  tùy diện tích 2-6h.
-Sau mổ sinh hoạt bình thường
-Cắt chỉ sau 1 tuần
1tr/1cm2
 
Xem chi tiết phẫu thuật thẩm mỹ cấy tóc và các phẫu thuật khác tại đây.

Tác giả : Bác sĩ Hà Thanh - Nguồn : Bác sĩ Hà Thanh