Báo giá chi phí thẩm mỹ hàm trên Thẩm mỹ bác sĩ Hà Thanh

  • Nâng mũi s line tạo hình bác sĩ Hà Thanh
  • Nâng mũi Hàn Quốc
  • Thẩm mỹ mặt trái xoan
Nâng mũi S line

Báo giá chi phí thẩm mỹ hàm trên Thẩm mỹ bác sĩ Hà Thanh

Share |

Stt Tên dịch vụ Diễn giải và qui trình Chi phí
1 Độn xương hàm trên -Khám và tư vấn bởi Ths Bs Hà Thanh.
-Thiết kế 3D hàm trên
-Thời gian phẫu thuật sau 3h.
-Sau mổ sinh  hoạt nhẹ  nhàng
- Không cắt chỉ sau mổ
30 Triệu
2 Độn chân cánh mũi -Khám và tư vấn bởi Ths Bs Hà Thanh.
-Thiết kế 3D cánh mũi trước sau mổ
-Thời gian phẫu thuật sau 3h.
-Sau mổ sinh  hoạt bình thường
- Không cắt chỉ sau mổ
10 Triệu
 
Xem chi tiết phẫu thuật thẩm mỹ hàm trên tại đây.

Tác giả : Bác sĩ Hà Thanh - Nguồn : Bác sĩ Hà Thanh