Báo giá làm mí mắt tại Thẩm mỹ bác sĩ Hà Thanh

  • Nâng mũi s line tạo hình bác sĩ Hà Thanh
  • Nâng mũi Hàn Quốc
  • Thẩm mỹ mặt trái xoan
Nâng mũi S line

Báo giá làm mí mắt tại Thẩm mỹ bác sĩ Hà Thanh

Share |

Kính gửi tới Quý khách hàng:Báo giá chi phí làm mí mắt.
 
 
STT TÊN DỊCH VỤ DIỄN GIẢI VÀ QUI TRÌNH CHI PHÍ
1 Tạo mí đôi bằng nhấn mí - Khám và tư vấn bởi ThS BS Hà Thanh.
- Dựng hình 3D chọn kích thước mí trước mổ.
- Thiết kế kích thước mi theo khuân mặt.
- Sử dụng chỉ không chấn thương
- Thời gian bấm mi khoảng 20 phút.
- Ko cắt chỉ, ko sưng đau, ko nghỉ việc
- Tái khám sau 3 tháng
-Nhấn lấy mỡ mi 8tr.
-Nhấn mí chỉ vàng 12tr.
 
2 Tạo mí đôi bằng cắt mí (cắt da thừa + mỡ + tạo mí mới) - Khám và tư vấn bởi ThS BS Hà Thanh.
- Dựng hình 3D chọn kích thước mí trước mổ
- Thiết kế kích thước mi theo khuân mặt.
- Lấy mỡ thừa và tạo hình mí đôi
- Thời gian phẫu thuật khoảng 30 phút.
- Cắt chỉ sau 7 ngày
- Tái khám sau 3 tháng
8 tr
3 Xóa nhăn mi trên - Khám và tư vấn bởi ThS BS Hà Thanh.
- Dựng hình không gian 3D
- Thiết kế kích thước mi theo khuân mặt
- Đánh giá lượng da mi, mỡ thừa
- Lấy da mi, mỡ thừa và tạo hình mí đôi
- Thời gian phẫu thuật khoảng 30 phút.
- Cắt chỉ sau 6 ngày
- Tái khám sau 3 tháng
-Thông thường 6tr
-Thu ngắn cơ 8 tr
4 Xóa nhăn mi dưới - Khám và tư vấn bởi ThS BS Hà Thanh.
- Dựng hình không gian 3D
- Đánh giá lượng da mi,mỡ thừa
- Lấy da mi, mỡ thừa
- Thời gian phẫu thuật khoảng 30 phút.
- Cắt chỉ sau 6 ngày
-Tái khám sau 3 tháng
-Thông thường 6tr
-Thu ngắn cơ 8 tr
5 Xóa nhăn mi trên dưới - Khám và tư vấn bởi ThS BS Hà Thanh.
- Dựng hình không gian 3D
- Thiết kế kích thước mi theo khuân mặt
- Đánh giá lượng da mi,mỡ thừa trên dưới
- Lấy da mi, mỡ thừa và tạo hình mí đôi, xóa nhăn mi dưới
- Thời gian phẫu thuật khoảng 60 phút.
- Cắt chỉ sau 6 ngày
- Tái khám sau 3 tháng
12 tr
6 PT làm to mắt (Mắt bồ câu) - Khám và tư vấn bởi ThS BS Hà Thanh.
- Dựng hình 3D chọn kích thước mí trước mổ
- Thiết kế kích thước mi,góc mắt trong ngoài theo khuân mặt.
- Lấy mỡ thừa và nhấn tạo hình mí đôi
- Mở góc mắt trong ngoài
- Thời gian phẫu thuật khoảng 60 phút.
- Cắt chỉ sau 7 ngày
- Tái khám sau 3 tháng
16tr
7 Điều trị sụp mi - Khám và tư vấn bởi ThS BS Hà Thanh.
- Dựng hình 3D chọn kích thước mí trước mổ
- Thiết kế kích thước mi theo mi bên đối diện
- Đánh giá lượng da mi,mỡ thừa
- Lấy da mi ,mỡ thừa,thu ngắn cơ nâng mi và tạo hình mí đôi
- Thời gian phẫu thuật khoảng 60 phút.
- Cắt chỉ sau 6 ngày
- Tái khám sau 3 tháng
8tr
8 Sửa mi mắt đã thẩm mỹ không hài lòng - Khám và tư vấn bởi ThS BS Hà Thanh.
- Khoảng cách giữa hai lần sửa là tối thiểu 6 tháng
- Dựng hình 3D chọn kích thước mí trước mổ
- Thiết kế kích thước mi theo mẫu mới
- Sửa chữa khiếm khuyết khach hàng ko hài lòng
- Thời gian phẫu thuật khoảng 1-2 h.
- Cắt chỉ sau 6 ngày
- Tái khám sau 3 tháng
1,2-1,5 lần giá cơ bản
 
 
Xem chi tiết phẫu thuật thẩm mỹ mi mắt các phẫu thuật khác tại đây.

Tác giả : Bác sĩ Hà Thanh - Nguồn : Bác sĩ Hà Thanh