Báo giá nâng mũi Thẩm mỹ bác sĩ Hà Thanh

  • Nâng mũi s line tạo hình bác sĩ Hà Thanh
  • Nâng mũi Hàn Quốc
  • Thẩm mỹ mặt trái xoan
Nâng mũi S line

Báo giá nâng mũi Thẩm mỹ bác sĩ Hà Thanh

Share |

Kính gửi tới Quý khách hàng: Báo giá chi phí nâng mũi.
 
 
STT TÊN DỊCH VỤ DIỄN GIẢI VÀ QUY TRÌNH CHI PHÍ
1 Nâng mũi S Line 3D Hàn Quốc - Khám và tư vấn bởi Ths Bs Hà Thanh.
- Dựng hình 3D chọn dáng mũi trước mổ
- Tạo hình chất liệu Sline theo khuân mặt.
- Mở trụ, tạo hình lỗ mũi ô van.
- Kết hợp sụn nhân tạo và sụn vành tai
- Thời gian phẫu thuật sau 2 h.
- Cắt chỉ sau 6 ngày( hoặc ko cắt chỉ khi dùng chỉ tự tiêu)
- Tái khám sau 3 tháng
25 triệu
2 Nâng mũi S Line đơn thuần - Khám và tư vấn bởi Ths Bs Hà Thanh.
- Dựng hình 3D chọn dáng mũi trước mổ
- Tạo hình chất liệu Sline theo khuân mặt.
- Thời gian phẫu thuật sau 5 phút.
- Cắt chỉ sau 6 ngày( hoặc ko cắt chỉ khi dùng chỉ tự tiêu)
- Tái khám sau 3 tháng
8-10-12 Triệu
tùy chất liệu
3 Nâng mũi S line bọc sụn đầu mũi (Nâng mũi bọc sụn) - Khám và tư vấn bởi Ths Bs Hà Thanh.
- Dựng hình 3D chọn dáng mũi trước mổ
- Tạo hình chất liệu Sline theo khuân mặt.
- Kết hợp sụn nhân tạo và sụn vành tai hoặc E Gotex
- Thời gian phẫu thuật sau 25 phút.
- Cắt chỉ sau 6 ngày( hoặc ko cắt chỉ khi dùng chỉ tự tiêu)
- Tái khám sau 3 tháng
16-18 Triệu
4 Nâng mũi Tái cấu trúc Hàn quốc ( New-Sline) - Khám và tư vấn bởi Ths Bs Hà Thanh.
- Dựng hình 3D chọn dáng mũi trước mổ
- Tạo hình chất liệu kiểu dáng Sline.
- Kết hợp sụn nhân tạo và sụn vành tai,mô thái dương hoặc E Gotex,
- Tạo hình chỉnh sửa đầu mũi
- Tạo hình chỉnh sửa cánh mũi ,nền mũi
- Thời gian phẫu thuật sau 2-3h.
- Cắt chỉ sau 6 ngày( hoặc ko cắt chỉ khi dùng chỉ tự tiêu)
- Tái khám sau 3 tháng
25-30-40 Tr
5 Nâng mũi S-line bằng sụn EGotex - Khám và tư vấn bởi Ths Bs Hà Thanh.
- Dựng hình 3D chọn dáng mũi trước mổ
- Tạo hình chất liệu kiểu dáng Sline.
- Kết hợp sụn nhân tạo và sụn vành tai,mô thái dương hoặc E Gotex,
- Tạo hình chỉnh sửa đầu mũi
- Tạo hình chỉnh sửa cánh mũi ,nền mũi
- Thời gian phẫu thuật sau 2-3h.
- Cắt chỉ sau 6 ngày( hoặc ko cắt chỉ khi dùng chỉ tự tiêu)
- Tái khám sau 3 tháng
45 tr
6 Thu gọn cánh mũi - Khám và tư vấn bởi Ths Bs Hà Thanh.
- Dựng hình không gian 3D
- Thiết kế cánh mũi cần chỉnh sửa.
- Thời gian phẫu thuật sau 30 phút.
- Cắt chỉ sau 6 ngày( hoặc ko cắt chỉ khi dùng chỉ tự tiêu)
- Tái khám sau 3 tháng
5tr
7 Thu gọn nền mũi - Khám và tư vấn bởi Ths Bs Hà Thanh.
- Dựng hình không gian 3D
- Thiết kế nền mũi cần chỉnh sửa.
- Thời gian phẫu thuật sau 30 phút.
- Ko cắt chỉ khi dùng chỉ tự tiêu)
- Tái khám sau 3 tháng
5tr
8 Thu gọn đầu mũi - Khám và tư vấn bởi Ths Bs Hà Thanh.
- Dựng hình không gian 3D
- Thiết kế đầu mũi cần chỉnh sửa.
- Tái cấu trúc sụn và làm mỏng đầu mũi
- Thời gian phẫu thuật sau 1-2h.
- Cắt chỉ sau 6 ngày( hoặc ko cắt chỉ khi dùng chỉ tự tiêu)
- Tái khám sau 3 tháng
15tr
9 Thẩm mỹ mũi gồ
(Mài gồ)
- Khám và tư vấn bởi Ths Bs Hà Thanh.
- Dựng hình 3D chọn dáng mũi trước mổ
- Thiết kế sống mũi cần chỉnh sửa.
- Mài và làm  mỏng xương mũi
- Thời gian phẫu thuật sau 1-2h.
- Cắt chỉ sau 6 ngày( hoặc ko cắt chỉ khi dùng chỉ tự tiêu)
- Tái khám sau 3 tháng
5tr và chi phí nâng mũi tùy theo khách hàng lựa chọn
10 Thẩm mỹ mũi gồ gọt xương (mổ mê)
 
Khám và tư vấn bởi Ths Bs Hà Thanh.
- Dựng hình 3D chọn dáng mũi trước mổ
- Thiết kế sống mũi cần chỉnh sửa.
- Mài và làm  mỏng xương mũi
- Thời gian phẫu thuật sau 1-2h.
- Cắt chỉ sau 6 ngày( hoặc ko cắt chỉ khi dùng chỉ tự tiêu)
- Tái khám sau 3 tháng
45 tr
11 Kéo dài mũi ngắn
(mổ mê và ghép sụn vách ngăn)
- Khám và tư vấn bởi Ths Bs Hà Thanh.
- Dựng hình 3D chọn dáng mũi trước mổ
- Thiết kế sống mũi cần chỉnh sửa.
- Ghép sụn kéo dài đầu mũi
- Tạo hình và nâng sống mũi Sline
- Thời gian phẫu thuật sau 3h.
- Gây mê toàn thân
- Cắt chỉ sau 6 ngày( hoặc ko cắt chỉ khi dùng chỉ tự tiêu)
- Tái khám sau 3 tháng
50-60 tr
12 Thẩm mỹ mũi nhòm mồm (mổ mê) - Khám và tư vấn bởi Ths Bs Hà Thanh.
- Dựng hình 3D chọn dáng mũi trước mổ
- Thiết kế sống mũi cần chỉnh sửa.
- Cắt sụn làm ngắn đầu mũi
- Tạo hình và nâng sống mũi Sline
- Thời gian phẫu thuật sau 3h.
- Gây mê toàn thân
- Cắt chỉ sau 6 ngày( hoặc ko cắt chỉ khi dùng chỉ tự tiêu)
- Tái khám sau 3 tháng
50-60tr
13 Sửa mũi nâng không hài lòng - Khám và tư vấn bởi Ths Bs Hà Thanh.
- Dựng hình không gian 3D.
- Định dạng những khiếm khuyết
- Thiết kế sống mũi cần chỉnh sửa.
- Thời gian phẫu thuật sau 1-3h.
- Gây mê tại chỗ hoặc toàn thân
- Cắt chỉ sau 6 ngày( hoặc ko cắt chỉ khi dùng chỉ tự tiêu)
- Tái khám sau 3 tháng
1,2-1,5 lần phí dịch vụ gốc
 
 
Xem chi tiết phẫu thuật thẩm mỹ mũi và các phẫu thuật khác tai đây.

Tác giả : Bác sĩ Hà Thanh - Nguồn : Bác sĩ Hà Thanh