Thẩm mỹ cấy tóc

  • Nâng mũi s line tạo hình bác sĩ Hà Thanh
  • Nâng mũi Hàn Quốc
  • Thẩm mỹ mặt trái xoan
Tham my mat
Nâng mũi S line
cấy tóc điều trị hói đầu

Cấy tóc điều trị hói đầu

Cấy tóc tự thân trong phẫu thuật thẩm mỹ là một kỹ thuật tiên tiến đòi hỏi phải được trang bị dung cụ chuyên dụng và phẫu thuật viên phải có tính kiên trì . Xem tiếp

cấy râu quai nón

Cấy râu quai nón với Ths Bs Hà Thanh

Cấy râu quai nón tự thân trong phẫu thuật thẩm mỹ là một kỹ thuật tiên tiến đòi hỏi phải được trang bị dung cụ chuyên dụng và phẫu thuật viên phải có tính kiên trì . Xem tiếp

cấy ria mép

Phẫu thuật cấy ria mép

Cấy ria mép tự thân trong phẫu thuật thẩm mỹ là một kỹ thuật tiên tiến đòi hỏi phải được trang bị dung cụ chuyên dụng và phẫu thuật viên phải có tính kiên trì . Xem tiếp

cấy lông mi

Thẩm mỹ cấy lông my với Bs Hà Thanh

Cấy lông mi tự thân trong phẫu thuật thẩm mỹ là một kỹ thuật tiên tiến đòi hỏi phải được trang bị dung cụ chuyên dụng và phẫu thuật viên phải có tính kiên trì . Xem tiếp

cay long may bs ha thanh

Cấy lông mày với Ths Bs Hà Thanh

Cấy lông mày tự thân trong phẫu thuật thẩm mỹ là một kỹ thuật tiên tiến đòi hỏi phải được trang bị dung cụ chuyên dụng và phẫu thuật viên phải có tính kiên trì . Phương pháp này nếu được chuẩn bị chu đáo sẽ là phương pháp tối ưu so với những phương pháp khác, do có ưu điểm là không xảy ra hiện tượng... Xem tiếp

cấy lông mu

thẩm mỹ cấy lông mu

Cấy lông mu tự thân trong phẫu thuật thẩm mỹ là một kỹ thuật tiên tiến đòi hỏi phải được trang bị dung cụ chuyên dụng và phẫu thuật viên phải có tính kiên trì Xem tiếp