Thẩm mỹ vùng má

  • Nâng mũi s line tạo hình bác sĩ Hà Thanh
  • Nâng mũi Hàn Quốc
  • Thẩm mỹ mặt trái xoan
Tham my mat
Nâng mũi S line
má núm đồng tiền

Phẫu thuật tạo má lúm đồng tiền

Má lúm đồng tiền tự nhiên trên khuôn mặt xuất hiện là do những dải cân cơ bám da măt như cơ cười và cơ mút hòa vào trung bì của da má Xem tiếp